THÔNG BÁO

Phần mềm Quản lý văn bản đã được nâng cấp lên phiên bản mới là phần mềm Văn phòng điện tử

Truy cập Văn phòng điện tử để sử dụng nhiều chức năng mới

Truy cập Quản lý văn bản để tra cứu văn bản cũ